Ομάδα – Εισηγητές

Μότο μου είναι: «A WORD is dead When it is said, Some say. I say it just Begins to live That day. « Emily Dickinson

Μότο μου είναι:
«A WORD is dead
When it is said,
Some say.
I say it just
Begins to live
That day. «
Emily Dickinson

 

 

 

Αβδελίδου Εύη
Ψυχολογία & Κινηματογράφος (Cinematherapy)

 

 

 

 

 

 

 

Μότο μου είναι: «Να μην αναζητώ μία θέση απ” όπου θα μπορώ να κάνω κάτι χρήσιμο, αλλά να κάνω κάτι χρήσιμο από εκεί όπου πραγματικά βρίσκομαι.» Carl Jung

Μότο μου είναι:
«Να μην αναζητώ μία θέση απ” όπου θα μπορώ να κάνω κάτι χρήσιμο, αλλά να κάνω κάτι χρήσιμο από εκεί όπου πραγματικά βρίσκομαι.»
Carl Jung

 

 

 

 

Διδαγγέλου Δήμητρα
Θεραπευτική & Εκφραστική Γραφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μότο μου είναι: «Αν έχεις ακόμη τη φωτογραφία μου, τότε παραμένω στην καρδιά σου»

Μότο μου είναι: «Αν έχεις ακόμη τη φωτογραφία μου, τότε παραμένω στην καρδιά σου»

 

 

 

 

Καυκάς Γιάννης
Ψυχολογία & Φωτογραφία (Phototherapy)

 

 

 

 

 

 

 

 

Μότο μου είναι: Dasein

Μότο μου είναι:
Dasein

 

 

 

Πανδιά Ελεάνα
Ψυχολογία & Πολιτισμική Έκφραση

 

 

 

 

 

          

Μότο μου είναι: «Στη ζωή το θέμα δεν είναι να κρατάς καλά χαρτιά, αλλά να παίζεις καλά ένα άσχημο φύλλο» Robert Louis Stevenson

Μότο μου είναι:
«Στη ζωή το θέμα δεν είναι να κρατάς καλά χαρτιά, αλλά να παίζεις καλά ένα άσχημο φύλλο» Robert Louis Stevenson

 

 

 

 

 

Υπεύθυνη Διοργάνωσης Σεμιναρίων & Δημοσίων Σχέσεων:
Καλλιόπη Κεραμιδά